Resiliendo brengt gedachten, therapie, recepten en evenementen samen die veerkracht bevorderen. Het is een manier van leven: geleid door de wetenschap en met een persoonlijke menselijke benadering.

Daar waar de wetenschap van voeding, gezondheid en een vleugje ziel samenkomen... daar begeef ik mijn graag.
Wilt u daar ook naartoe?

Of lees verder

In de verandering ligt de oplossing. En de kleinste verandering maakt het grootste verschil.

De sleutel is begrijpen welke aanpassing het grootste verschil zal maken voor je algehele welzijn.

Leefstijl geneeskunde

Leefstijlgeneeskunde is een praktische, wetenschappelijke-onderbouwde en persoonlijke benadering van gezondheid. Middels gebruik van de moderne geneeskundige benadering van klinische psycho-neuro-immunologie om een integratieve beoordeling van uw gezondheid te krijgen, behandelen we ziekten met behulp van (onder anderen) de voedings-, fysieke, sociale en psychologische aspecten van het leven.

Wij werken met geïntegreerde – niet afzonderlijke – disciplines, geleid door de wetenschap, met een praktische, menselijke werkwijze. U komt op de eerste plaats en de onderzoeksuitslagen volgen, niet andersom.

In de praktijk gaat dit over:

 • het hele verhaal meenemen;
 • begrijpen hoe gewoonten gezondheid beïnvloeden, en
 • gewoonten aannemen die met het lichaam meewerken en het versterken.

Uw veerkracht vergroten, dat is het doel. Dit leidt tot:

 • sterkere/minder-belaste systemen, en
 • meer energie.

 

Veel conventionele gewoonten verstoren onze fysiologische en evolutionaire opmaak. Hoewel de maatschappelijke gangbaarheid ons kan doen geloven dat deze ‘normale’ gewoonten goed voor ons zijn, vormen veel van deze dagelijkse gewoonten juist een overbelasting van onze systemen. Dít is waar wij beginnen.

Resilire – latijns voor Veerkracht: het vermogen om terug te veren of om snel te herstellen van moeilijkheden

Chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten, metabole ziekten en ontstekingsziekten hebben epidemische proporties aangenomen.

Het wetenschappelijk bewijs dat het consumeren van bewerkt voedsel en een zittende levensstijl in verband brengt met chronische ziekten is over-weldigend. En toch zijn deze twee factoren de norm voor een zeer groot deel van de westerse bevolking.

Als de wetenschap aantoont dat de westerse levensstijl zo’n grote bijdrage levert aan onze epi-demie van chronische ziekten, is leefstijl dan niet de meest logische plaats om te beginnen?

Men zou kunnen zeggen dat onze moderne levensstijl een infectieverwekker is geworden.

Hoe veerkrachtig bent u?

Hoe snel herstelt u?

Het leven is een stroom van gebeurtenissen, waarvan sommige ons van slag zullen brengen. Verandering is constant en vereist aanpassingsvermogen. Wanneer we ons herstelvermogen uitputten, dan gebeurt het, dan raken wij uitgeput en beweegt onze gezondheid in een neerwaartse spiraal mee.

Een belangrijk onderliggend principe om hier te erkennen is de vergankelijkheid van de situatie. Als wij de vergankelijkheid als een gegeven kunnen accepteren, kunnen wij de waarde van het versterken van ons aanpassingsvermogen inzien, omdat het dan van vitaal belang wordt. Veerkracht is in wezen de bepalende factor van onze gezondheid.

Dit is de essentie van mijn praktijk ‘Resiliendo’. Ik leer U hoe U uw veerkracht kan versterken en gezondheidswinst kan behalen middels de evidence-based technieken en therapieën uit de klinische psycho-neuro-immunologie en orthomoleculaire geneeskunde.

Laat voeding uw medicijn zijn. Laat medicijn uw voeding zijn.

Voor wie?

Mij wordt vaak gevraagd welke aandoeningen mensen naar mijn praktijk brengen.
Mijn beste antwoord is: chronische disbalans en erkenning van de noodzaak voor verandering.

Mensen zoeken hulp als ze:

 • weinig energie hebben of naar eigen zeggen ‘niet vooruit te branden’ zijn,
 • hersenmist of mentale traagheid ervaren en zich niet goed kunnen concentreren,
 • willen begrijpen wat er in hun lichaam gebeurt,
 • zich ongezien/ongehoord voelen door hun zorgverlener(s),
 • geen vertrouwen meer hebben in de uitsluitend farmacologische benadering van gezondheid,
 • willen weten wat zij zelf kunnen doen om weer in balans te komen en hun gezondheid te herstellen.

 

De situatie gaat meestal gepaard met een “chronische” staat van disbalans (van verschillende duur en ernst) en onsuccesvolle pogingen om een duurzame langetermijnstrategie/oplossing te vinden. Erkenning van de noodzaak van verandering is wat iemand beweegt om hulp te zoeken.

Uiteindelijk is het de wens om een deel van de verloren levenskwaliteit terug te krijgen, hetzij energie, mentale/emotionele gesteldheid, mobiliteit of sociale verbondenheid.)

Wat bedoel ik met "chronisch onwel?"

Als disbalans lang genoeg aanhoudt, wordt ‘chronisch onwel’ de staat van zijn. Net als elke andere toestand, vereist een staat van zijn een verandering om op te houden te bestaan. Verandering brengen in de ongewenste toestand; dat is het doel.

Klinkt dit herkenbaar?

More on how this works, what this has brought others and pricing

Wat zeggen anderen?